Politika privatnosti

 

U ime Internet prodavnice Svetsaksija.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Svetsaksija.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije, Svetsaksija.rs neće koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Svetsaksija.rs ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika, sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama, ali samo učesnicima prepiske). Svetsaksija.rs nikada neće ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.

Svetsaksija.rs koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika.

Sav sadržaj prikazan na ovom sajtu je vlasništvo Svetsaksija.rs ili njegovih dobavljača i ne može se koristiti bez predhodne saglasnosti Svetsaksija.rs. U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Svetsaksija.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke – oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.

Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Samo Svetsaksija.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti bilo koji podatak prikazan na sajtu. Posetioci Svetsaksija.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju, kako uslove i odredbe korišćenja, tako i bilo šta na sajtu. Za svaku eventualna izmena vezanu za uslove i odredbe korišćenja potrebna je saglasnost obeju strana.